Vítejte na oficiálních stránkách skupiny

Evergreeny k poslechu i k tanci

POZOR ! Vzhledem k epidemii covid-19 se ruší naše všechna plánovaná představení až do odvolání. O dalším budeme včas informovat.

Kontakt pro sjednání vystoupení kapely a získání dalších informací najdete zde

Napište nám do naší
Návštěvní knihy

Náš facebook můžete navštívit zde

Stručně o kapele
HOM-BRE vznikla v r. 2006 a prošla vývojem od folk-country směrem k jazzu, zejména swingu a nevýhýbá se ani dalším žánrům. Všichni její členové mají hudební vzdělání a bohatou hudební minulost včetně činnosti v různých uskupeních od bigbeatových, jazzových a country kapel až po symfonické orchestry a pěvecké sbory. Široký repertoár kapely obsahuje cca 250 položek z oblasti country, swingu, jazzu, folku, rock-and-rollu, bigbeatu, popíku 60. až 90. let, retro, soundtracků ze známých filmů a také vlastních skladeb. Vydala 2 vlastní profilová CD (Nejvyšší čas 2008 a Divnej svět 2012). Pár skladeb z těchto CD můžete občas slyšet na Country Radiu. Informace o koncertech kapely se pravidelně nacházejí na webových stránkách i ve vysílání tohoto radia.

Informace pro pořadatele
Můžeme zahrát v sestavě od 2 až do 6 muzikantů, maximální nástrojové obsazení je klávesy, trubka, saxofon, sólová kytara, doprovodná kytara a bicí. Obvyklá sestava je tří až čtyř členná. V poslední době vystupujeme také jen ve dvou, jako Duo DAST nebo 2 z Hom-Bre, ve variantách Country (dvě kytary) nebo Taneční (klávesy a kytara). Působíme především ve Středočeském kraji a v Praze. Disponujeme zvukovou aparaturou, kterou variabilně přizpůsobíme velikosti prostoru a počtu muzikantů. U venkovních akcí požadujeme rovný zpevněný povrch a dobré zastřešení pódia. Náhrada za vystoupení kapely je vždy individuální a závisí na charakteru a délce vystoupení, dopravní vzdálenosti, počtu účinkujících, velikosti sálu a použité aparatury, přítomnosti zvukaře apod. a zejména na vzájemné dohodě. Některé zvukové ukázky si můžete poslechnout zde.

OSA
Ochranný svaz autorský (dále OSA) je podle autorského zákona č. 121/2000 Sb., prováděcích předpisů, mezinárodních dohod a smluv o zastupování, pověřen udílet souhlas k užití veškerého chráněného repertoáru domácích a zahraničních autorů. Pořadatel veřejné hudební produkce má nejméně 10 dnů před akcí toto veřejné vystoupení ohlásit na OSA, vyžádat si svolení k užití hudebních děl a za užití zaplatit autorský provozovací honorář. Poplatky společnosti OSA za veřejné vystoupení hradí pořadatel akce a nikoliv hudební skupina. Neveřejná vystoupení   (uzavřená  společnost bez výběru vstupného - např. svatby, soukromé oslavy apod.)  jsou od těchto poplatků osvobozena.

Vyplnění žádosti OSA pro užití hudebních děl - ON-LINE

DOKUMENTY ke stažení:

Žádost pro užití hudebních děl - OSA - pdf
Žádost pro užití hudebních děl - OSA - doc
Sazebník - do 3000 osob - OSA - pdf

REPERTOÁROVÉ LISTY (Příloha k žádosti OSA)
- taneční akce (podepsaný) - pdf
- klubová vystoupení (podepsaný) - pdf

SMLOUVY
Vzor smlouvy o provedení hudební produkce - pdf

ZASTUPUJE NÁS